PostHeaderIcon Kết quả hội thi lan tại Vũng Tàu - 9.2.2014

Giải1: V Coerulla - Phùng văn Trường .


Giải1: Blc Shinsu + Lc Tainan city - Đinh thế Hùng .


Giải2: Pot Heysong - Nguyễn minh Nguyên .


Giải2: Blc Thongsuphan delight - Nguyễn quốc Dũng .


Giải2: Den Lowana Nioka - Nguyễn minh Hoà .


Giải2: Den Ceasar Yellow - Chấn Toàn .


Giải3: Den Burana Green - Phạm văn Hải .


Giải3: Blc Marvella - Thuý Ái .


Giải3: Blc Haadyai + Ladywan beauty - Nguyễn hữu Minh . 22kk , 75 cây thi .