PostHeaderIcon Kết quả hội thi lan mừng xuân 2014 tại Q6 - 23.1.2014

Giải1: Den Ceasar Brown - Nguyễn đức Tô .

Giải2: Blc Taiyong # 8 - Nguyễn quốc Vũ .


Giải1: Blc Haadyai delight - Nguyễn văn Giữ .


Giải2: Den Samurai - Lâm chí Cường .


Giải3: Blc Mounthood + Lc Persepolis - Tôn thất Vũ .Giải2: Pot Chit chat - Huỳnh tấn Thao .


Giải3: Blc Haadyai + Cu1 - Trần Thái Cang .


Giải3: Blc Marvella - Nguyễn Ngọc Huân .


Giải3: Den Mayneal - Đặng trần Hội .


Giải3: Den Patria - Đặng trần Hội .


Giải3: Den Ceasar Yellow - Chấn Hải . 20 kk , 65 cây thi .